Cuma duası | İNANÇ DÜNYASI |
okyanus

Son Devir

Son Devir Haber Portalı

Dünyabizim Aynamdan Yansıyanlar
 • Son Devir / Twitter
 • Son Devir / Faceebook
10:40, 27 Mayıs 2015 Çarşamba
09:21, 18 Mayıs 2012 Cuma

İNANÇ DÜNYASI

Cuma duası

Cuma duası
Ve ey Rabbimiz! Mukarrebîn ve ebrara nimetlerini sağanak sağanak yağdırdığın gibi bize de bol bol iyilik ve cömertlikte bulun!

 • Save it!
 • digg'e kaydet
 • StumbleUpon
 • LinkedIn
 • #fikriniyaz

Ey hem dünyada hem de ukbada bitip tükenme bilmeyen hazinelerin sahibi..

ey ihsan ve atâsıyla bütün âlemleri kuşatan yüce Rab!

(Mukaddes ve bereketli) hazinelerinin kapılarını bize de aç..

bize de teveccüh buyur ve nezdinden hususi bir nurla simalarımızı, sinelerimizi pür-nur eyle..

Sana yaklaştırmayan ve Sen’den uzaklaştıran masiva adına ne varsa hepsini tecellilerinin şualarıyla gönlümüzden çıkar..

çıkar ki kalbimizde sadece Senin sevip hoşnut olduğun şeylere karşı arzu ve iştiyak kalsın.

Her dem tazelenen sürpriz eltâf-ı sübhaniyenle biz muhtaç kullarını sarıp sarmala..

maiyyetini içimize öyle duyur ki onunla Senden başka her şeye karşı müstağni kalabilelim.

Ve ey Rabbimiz! Mukarrebîn ve ebrara nimetlerini sağanak sağanak yağdırdığın gibi bize de bol bol iyilik ve cömertlikte bulun!

En Güzel Günümüz

Cenâb-ı Hak buyuruyor: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum'a, 9)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular: "Bazı kimseler ya cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gâfillerden olurlar." (Müslim, Cum'a, 40.  Nesâî, Cum'a, 2/1368; İbn-i Mâce, Mesâcid, 17)

 

Ebû Hüreyre (ra)'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

 

"Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gelir ve hutbeyi sükûnetle dinlerse, bununla diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır ve buna üç gün daha ilâve edilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abesle iştiğal etmiş ve Cuma'nın faziletini kaçırmış olur." (Müslim, Cum'a, 27. Ebû Dâvûd, Salât, 202-203/1050; Tirmizî, Cuma, 5/498; İbn-i Mâce, İkâme, 62, 81)

 

Ebû Hüreyre (ra)'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) cuma gününden bahsederek şöyle buyurdu:

 

"Cuma gününde bir vakit vardır ki, şayet bir müslüman, namazda iken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir."

 

Allah Rasûlü (sav) eliyle işaret ederek o zamanın pek kısa olduğunu gösterdi. (Buhârî, Cum'a, 37; Talâk, 24; Deavât, 61; Müslim, Müsâfirîn, 166, 167; Cum'a, 13-15.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah'ın En Güzel İsimleri)

 

el-Müteâlî: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın alabileceği her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak, yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olan demektir.

 

Kısa Günün Kârı

 

Cenâb-ı Hak, kullarına merhameti sebebiyle hep onların hayrına olan şeyleri emretmektedir. Ezan okunduğunda bütün meşgaleleri bırakıp Cuma'ya koşmak da bunlardan biridir. Çünkü bu, ebedî saadetin teminine yardımcı olmaktadır.

 

Lügatçe

 

gâfil: Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan.

 

  • Save it!
 • digg'e kaydet
 • StumbleUpon
 • LinkedIn
 • facebook'ta paylas
 • Yazdır
 • Arkadaşıma Gönder


Bu habere sen ne diyorsun?Yorum Yaz
Kalan karakter:
Değiştir